Souhrnné informace o počtech studentů předmětu


Aplikace Souhrnné informace o počtech studentů předmětu slouží pro zobrazení počtů studentů zapsaných na zvolený předmět. Aplikace je dostupná z editace katalogu předmětů uživatelům s oprávněním predmet-p.

V základu aplikace zobrazuje celkový počet studentů na předmětu. Pomocí formuláře v úvodu lze celkový počet členit dle zvolených kritérií. Počty studentů podle zvolených kritérií jsou po stisku tlačíka zobrazeny v rozpadové tabulce.

Stav zápisu, který je jedním z kritérií přehledu, má dvě možné hodnoty – zapsán a uznán. Slouží k odlišení studentů, kteří mají předmět uznaný (např. z jiné školy nebo při návratu z přerušení studia), zobrazuje se v jejich přehledu studia, avšak jinde jako studenti předmětu nefigurují (například v Záznamníku učitele). Studenti mohou mít předmět uznaný s jiným ukončením nebo jiným počtem kreditů.