Editace harmonogramu mimosemestrálního kurzu


mimosemestrální kurzy!nastavení harmonogramu

Aplikace Editace harmonogramu mimosemestrálního kurzu slouží k nastavení harmonogramu zvoleného mimosemestrální kurzu. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním predmet-e nebo prihlasky-mim-e.

Nastavení harmonogramu kurzu je nezbytné pro jeho správnou funkčnost. Bez toho by např. nebylo možné podávat přihlášky do kurzu nebo provádět jeho zápis. Harmonogram se nastavuje milníky. Korektně nastavený kurz má nastaveny všechny kritické milníky harmonogramu. Význam kritických milníků, jejichž nastavení je nezbytné pro správné fungování kurzu, je:

  • zápis – nastavuje se u předmětů, které si studenti sami zapisují (tyto předměty pak studenti uvidí v aplikaci na zápis mimosemestrálních kurzů). Milník rovněž řídí zakládání odevzdáváren a rozpisů témat na mimosemestrálním kurzu;

  • výuka – nastavuje se u předmětů, které se vyučují a ovlivňuje vypisování termínů zkoušek mimosemestrálního kurzu;

  • zkouškové období – nutné nastavit vždy, řídí se jím vypisování termínů a zadávání zkušebních zpráv učiteli;

  • uzávěrka zkušebních zpráv – řídí dostupnost zkušebních zpráv a stanovuje termín do kdy je možné zadávat hodnocení studentů;

  • uzávěrka zadávání hodnocení – řídí dostupnost operace automatického doplnění hodnocení ve zkušební zprávě mimosemestrálního kurzu.

Systém dále nekontroluje, zda jsou zadány smysluplné údaje (např. zda výuka navazuje na zápis), správnost zadaných údajů je na uživateli.

Nutnou podmínkou při zadávání milníků je, že předmět nesmí přesáhnout dvě po sobě jdoucí univerzitní období.