Omezení předmětu


rozvrh!požadavky!na předmět

Aplikaci Omezení předmětu je určena pro stanovení rozvrhových požadavků na předmět pro následující období. Úkolem garanta předmětu/administrativy je určit vyučující, kteří budou předmět učit, jednotlivým vyučujícím stanovit počet cvičení a požadavek na učebnu a vložit celkový požadavek na předmět. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Požadavky je možné vkládat pouze v období vymezeném milníkem Sběr požadavků učitelů, jehož rozsah je vypsán v aplikaci.

Rozvrhové omezení předmětu

Záložka umožňuje vložit celkové požadavky na předmět a požadavky na učebny. Oba typy požadavků jsou evidovány v oddělených tabulkách, kde je u každého požadavku uveden jeho stav, je možné zobrazit vyjádření k požadavku vložené vedoucím pracoviště nebo požadavek upravit. Pokud je požadavek ve stavu vrácen k přepracovánírozvrh!požadavky!k přepracování a má být znovu podán, je třeba provést jeho úpravu a odeslat jej ve sloupci Upravit. Pomocí následujících tlačítek lze:

Stanovení počtu cvičení

rozvrh!požadavky!na počet cvičení

Záložka umožňuje zadat počet skupin, které bude cvičící v předmětu vyučovat.

Počet skupin cvičení se zadává každému cvičícímu zvlášť. Veškeré změny je nutné uložit tlačítkem .

Seznam cvičících předmětu se upravuje přes aplikaci Učitelé a rozvrh, která je umístěná pod ikonou  v záložce Základní údaje.

Související témata nápovědy