Stažení souborů


odevzdávárna

Aplikace Soubory a body umožňuje zobrazit seznam odevzdaných souborů, které zde lze stáhnout, dále lze studentovi přidělit body a připsat poznámku k uděleným bodům, vrátit práci k doplnění, včetně vepsání důvodu vrácení, a zařadit tak studenta mezi ty, kteří ještě práci neodevzdali. Studentovi je možné posunout termín, kdy se pro něho odevzdávárna uzavře. Udělovat body je možné až do doby stanovené milníkem Uzávěrka zkušebních zpráv.

Seznam odevzdaných souborů je uveden v přehledové tabulce. Příslušný soubor s prací lze stáhnout kliknutím na jeho název nebo přes ikonu, např. , ve sloupci Soubor. Ikona umožňuje zobrazit popis, který student k souboru připojil. Pod seznamem souborů jsou umístěny formuláře sloužící k:

  • udělení bodů za práci a vepsání poznámky. Oba údaje budou přístupné studentovi v jeho odevzdávárně.

  • vrácení práce k doplněníodevzdávárna!odevzdané práce!vrácení práce k dopracování. Ve formuláři lze udat důvod vrácení práce a individuálně upravit termín odevzdání a to i v době, když je odevzdávárna již uzavřena (informace o termínu uzavření odevzdávárny je uvedena). Nový termín odevzdání práce bude platný pro všechny studenty daného tématu.

    O vrácení práce jsou studenti automaticky informováni e-mailem a jsou zařazeni mezi studenty, kteří práci neodevzdali.

Kliknutím na odkaz Podrobný přehled odevzdávání je možné zobrazit podrobný přehled odevzdávání souborů.