Electronic study materialsHelp


     
Contents of folder     Searching


The following list contains all sub-folders and objects included in this folder. Click on the object name to display the information about the object and all the transactions that can be done with them.

Path: Veřejná knihovna / Inovace studijních programů FRRMS

Limit to:
Arrange by:

oporaAccounting in English
eLearning study documents
opora
Accounting in Public Sector in En...
eLearning study documents
opora
Administrative Tools of Environme...
eLearning study documents
Agribusiness in Regional Developm...
eLearning study documents
Agricultural Economics in English
eLearning study documents
oporaAgricultural Policy and Trade in ...
eLearning study documents
Agriculture in English
eLearning study documents
opora
Agritourism and Rural Tourism in ...
eLearning study documents
opora
Agrobyznys v rozvoji regionu - Fo...
eLearning study documents
Agroturistika a venkovská turistika
eLearning study documents
opora
Aplikovaná statistika
eLearning study documents
Applied statistics in English
eLearning study documents
opora
Business Economics in English
eLearning study documents
oporaBusiness Finance in English - Fin...
eLearning study documents
oporaCross-cultural Psychology in English
eLearning study documents
Cultural heritage in English
eLearning study documents
oporaDemografie a rozvoj
eLearning study documents
opora
Demography and Development in Eng...
eLearning study documents
Development Problems in Latin Ame...
eLearning study documents
opora
Development problems of Africa in...
eLearning study documents
oporaEconomic aspects of the protectio...
eLearning study documents
Economic Geography in English
eLearning study documents
Ekonomická geografie
eLearning study documents
oporaEkonomie veřejného sektoru
eLearning study documents
oporaopora
Ekonomika zemědělství
eLearning study documents
opora
Environment Economics and Managem...
eLearning study documents
oporaEnvironmental Aspects of Business...
eLearning study documents
Environmental Policy in Regional ...
eLearning study documents
opora
Environmental Protection and Cons...
eLearning study documents
oporaEnvironmentalni politika v region...
eLearning study documents
Financial Decision Techniques in ...
eLearning study documents
Financial Management in English
eLearning study documents
oporaFinanční management
eLearning study documents
Foregin policy and diplomacy in E...
eLearning study documents
Forestry in regional development ...
eLearning study documents
Fundaments of Czech Public and Pr...
eLearning study documents
opora
General demography in English
eLearning study documents
opora
GIS in Regional Development in En...
eLearning study documents
opora
GIS v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaGlobal and regional aspects of th...
eLearning study documents
Global and regional aspects of th...
eLearning study documents
opora
Globální produkční sítě
eLearning study documents
oporaHospodářské aspekty ochrany život...
eLearning study documents
oporaoporaIntegration Processes of Agrarian...
eLearning study documents
Interkulturní psychologie
eLearning study documents
International Relations in English
eLearning study documents
oporaInternational Trade in English
eLearning study documents
oporaInterpretace a vizualizace prosto...
eLearning study documents
opora
Interpretation and visualization ...
eLearning study documents
Introduction to development studi...
eLearning study documents
opora
Introduction to Environmentalisti...
eLearning study documents
Krajinné a územní plánování v reg...
eLearning study documents
oporaKulturní dědictví
eLearning study documents
Land Consolidation and Registrati...
eLearning study documents
opora
Landscape and Urban Planning in R...
eLearning study documents
Landscape Design and Protection i...
eLearning study documents
Lesy v regionálním rozvoji
eLearning study documents
opora
Macroeconomics in English
eLearning study documents
Makroekonomie
eLearning study documents
oporaManagement in Regional Developmen...
eLearning study documents
oporaManagement v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaManagerial Psychology in English
eLearning study documents
oporaManažerská psychologie
eLearning study documents
oporaMarketing Communication in Public...
eLearning study documents
Marketing in International Territ...
eLearning study documents
Marketing in Regional Development...
eLearning study documents
Marketing research in English
eLearning study documents
Marketing v mezinárodních teritor...
eLearning study documents
Marketing v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaMarketingová komunikace ve veřejn...
eLearning study documents
opora
Marketinogvý výzkum
eLearning study documents
Mezinárodní obchod
eLearning study documents
opora
Mezinárodní vztahy
eLearning study documents
Microeconomics in English
eLearning study documents
oporaMikroekonomie
eLearning study documents
Non-Profit Organizations and Deve...
eLearning study documents
oporaObecná demografie
eLearning study documents
Péče o životní prostředí
eLearning study documents
oporaPodniková ekonomika
eLearning study documents
opora
Political Processes in Developing...
eLearning study documents
Politické procesy v rozvojových z...
eLearning study documents
Pozemkové úpravy a evidence
eLearning study documents
opora
Programmes and Strategy in Region...
eLearning study documents
oporaProgramy a strategie v regionalni...
eLearning study documents
opora
Project Preparation and Managemen...
eLearning study documents
Projektové řízení
eLearning study documents
Příprava a řízení projektů
eLearning study documents
Public Administration in English
eLearning study documents
opora
Public contracts in English
eLearning study documents
Public Sector Economics in English
eLearning study documents
opora
Regional Economy in English
eLearning study documents
oporaRegional management in English
eLearning study documents
oporaRegional Policy in English
eLearning study documents
opora
Regional security complex of the ...
eLearning study documents
opora
Regional Sociology in English
eLearning study documents
Regional Sustainable Development ...
eLearning study documents
oporaRegionální bezpečnostní komplexy ...
eLearning study documents
oporaRegionální ekonomika
eLearning study documents
opora
Regionální management
eLearning study documents
Regionální politika
eLearning study documents
Regionální sociologie
eLearning study documents
oporaResidential Structures in English
eLearning study documents
oporaRevitalizace a rekultivace v regi...
eLearning study documents
oporaRozvoj venkova a zemědělská polit...
eLearning study documents
oporaoporaRozvoj zdravého regionu
eLearning study documents
oporaRozvojové problémy Afriky
eLearning study documents
Rozvojové problémy Latinské Ameriky
eLearning study documents
Security and Safety Aspects of De...
eLearning study documents
opora
Selected Aspects of Municipal Dev...
eLearning study documents
oporaSídelní struktury
eLearning study documents
oporaSmall Business Management in English
eLearning study documents
oporaSocial Psychology in English
eLearning study documents
Sociálněpolitická geografie
eLearning study documents
opora
Sociálni psychologie
eLearning study documents
Socioeconomic Demography in Engli...
eLearning study documents
opora
Socioeconomic Demography in Engli...
eLearning study documents
Socioeconomic evaluation in publi...
eLearning study documents
oporaSocioekonomická demografie - 1. část
eLearning study documents
oporaSocioekonomická evaluace ve veřej...
eLearning study documents
oporaSociologie
eLearning study documents
opora
Sociology in English
eLearning study documents
opora
Sociopolitical geography in English
eLearning study documents
opora
Spanish Language for Beginners in...
eLearning study documents
oporaSprávní právo hmotné
eLearning study documents
State Interference and Business i...
eLearning study documents
opora
Státní ingerence a podnikání
eLearning study documents
Substantive Administrative Law in...
eLearning study documents
Španělština pro začátečníky
eLearning study documents
opora
Techniky finančního rozhodování
eLearning study documents
oporaTeorie regionálního rozvoj
eLearning study documents
opora
Theories of Regional Development ...
eLearning study documents
Tourism in Regional Development i...
eLearning study documents
Tvorba a ochrana krajiny
eLearning study documents
Účetnictví
eLearning study documents
Účetnictví ve veřejné správě
eLearning study documents
Udržitelný rozvoj regionů
eLearning study documents
Úvod do rozvojových studií
eLearning study documents
Veřejná správa
eLearning study documents
oporaVeřejné zakázky
eLearning study documents
opora
Vybrané aspekty rozvoje obcí
eLearning study documents
Zahraniční politika a diplomacie
eLearning study documents
Základy environmentalistiky
eLearning study documents
Základy veřejného a soukromého práva
eLearning study documents
Zemědělská politika a obchod
eLearning study documents
oporaZemědělství
eLearning study documents
Živnostenské podnikání
eLearning study documents