Electronic study materialsHelp


Tree of folders     Contents of folder     Searching


The following list contains all sub-folders and objects included in this folder. Click on the object name to display the information about the object and all the transactions that can be done with them.

Path: Veřejná knihovna / Inovace studijních programů FRRMS

Limit to: Arrange by:

oporaAccounting in English
eLearning study documents
oporaAccounting in Public Sector in En...
eLearning study documents
oporaAdministrative Tools of Environme...
eLearning study documents
oporaAgribusiness in Regional Developm...
eLearning study documents
oporaAgricultural Economics in English
eLearning study documents
oporaAgricultural Policy and Trade in ...
eLearning study documents
oporaAgriculture in English
eLearning study documents
oporaAgritourism and Rural Tourism in ...
eLearning study documents
oporaAgrobyznys v rozvoji regionu - Fo...
eLearning study documents
oporaAgroturistika a venkovská turistika
eLearning study documents
oporaAktuální rozvojové problémy Latin...
eLearning study documents
oporaAplikovaná statistika
eLearning study documents
oporaApplied statistics in English
eLearning study documents
oporaBezpečnostní problematika rozvojo...
eLearning study documents
oporaBusiness Economics in English
eLearning study documents
oporaBusiness Finance in English - Fin...
eLearning study documents
oporaCestovní ruch v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaCross-cultural Psychology in English
eLearning study documents
oporaCultural heritage in English
eLearning study documents
oporaDemografie a rozvoj
eLearning study documents
oporaDemography and Development in Eng...
eLearning study documents
oporaDevelopment Problems in Latin Ame...
eLearning study documents
oporaDevelopment problems of Africa in...
eLearning study documents
oporaEconomic aspects of the protectio...
eLearning study documents
oporaEconomic Geography in English
eLearning study documents
oporaEkonomická geografie
eLearning study documents
oporaEkonomie veřejného sektoru
eLearning study documents
oporaEkonomika a řízení životního pros...
eLearning study documents
oporaEkonomika zemědělství
eLearning study documents
oporaEnvironment Economics and Managem...
eLearning study documents
oporaEnvironmental Aspects of Business...
eLearning study documents
oporaEnvironmental Policy in Regional ...
eLearning study documents
oporaEnvironmental Protection and Cons...
eLearning study documents
oporaEnvironmentalni politika v region...
eLearning study documents
oporaFinancial Decision Techniques in ...
eLearning study documents
oporaFinancial Management in English
eLearning study documents
oporaFinanční management
eLearning study documents
oporaForegin policy and diplomacy in E...
eLearning study documents
oporaForestry in regional development ...
eLearning study documents
oporaFundaments of Czech Public and Pr...
eLearning study documents
oporaGeneral demography in English
eLearning study documents
oporaGIS in Regional Development in En...
eLearning study documents
oporaGIS v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaGlobal and regional aspects of th...
eLearning study documents
oporaGlobal and regional aspects of th...
eLearning study documents
oporaGlobální produkční sítě
eLearning study documents
oporaHospodářské aspekty ochrany život...
eLearning study documents
oporaIntegrační procesy agrárního sekt...
eLearning study documents
oporaIntegration Processes of Agrarian...
eLearning study documents
oporaInterkulturní psychologie
eLearning study documents
oporaInternational Relations in English
eLearning study documents
oporaInternational Trade in English
eLearning study documents
oporaInterpretace a vizualizace prosto...
eLearning study documents
oporaInterpretation and visualization ...
eLearning study documents
oporaIntroduction to development studi...
eLearning study documents
oporaIntroduction to Environmentalisti...
eLearning study documents
oporaKrajinné a územní plánování v reg...
eLearning study documents
oporaKulturní dědictví
eLearning study documents
oporaLand Consolidation and Registrati...
eLearning study documents
oporaLandscape and Urban Planning in R...
eLearning study documents
oporaLandscape Design and Protection i...
eLearning study documents
oporaLesy v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaMacroeconomics in English
eLearning study documents
oporaMakroekonomie
eLearning study documents
oporaManagement in Regional Developmen...
eLearning study documents
oporaManagement v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaManagerial Psychology in English
eLearning study documents
oporaManažerská psychologie
eLearning study documents
oporaMarketing Communication in Public...
eLearning study documents
oporaMarketing in International Territ...
eLearning study documents
oporaMarketing in Regional Development...
eLearning study documents
oporaMarketing research in English
eLearning study documents
oporaMarketing v mezinárodních teritor...
eLearning study documents
oporaMarketing v regionálním rozvoji
eLearning study documents
oporaMarketingová komunikace ve veřejn...
eLearning study documents
oporaMarketinogvý výzkum
eLearning study documents
oporaMezinárodní obchod
eLearning study documents
oporaMezinárodní vztahy
eLearning study documents
oporaMicroeconomics in English
eLearning study documents
oporaMikroekonomie
eLearning study documents
oporaNeziskové organizace a rozvojová ...
eLearning study documents
oporaNon-Profit Organizations and Deve...
eLearning study documents
oporaObecná demografie
eLearning study documents
oporaPéče o životní prostředí
eLearning study documents
oporaPodniková ekonomika
eLearning study documents
oporaPodnikové finance - Finanční analýza
eLearning study documents
oporaPolitical Processes in Developing...
eLearning study documents
oporaPolitické procesy v rozvojových z...
eLearning study documents
oporaPozemkové úpravy a evidence
eLearning study documents
oporaProgrammes and Strategy in Region...
eLearning study documents
oporaProgramy a strategie v regionalni...
eLearning study documents
oporaProject Preparation and Managemen...
eLearning study documents
oporaProjektové řízení
eLearning study documents
oporaPříprava a řízení projektů
eLearning study documents
oporaPublic Administration in English
eLearning study documents
oporaPublic contracts in English
eLearning study documents
oporaPublic Sector Economics in English
eLearning study documents
oporaRegional Economy in English
eLearning study documents
oporaRegional management in English
eLearning study documents
oporaRegional Policy in English
eLearning study documents
oporaRegional security complex of the ...
eLearning study documents
oporaRegional Sociology in English
eLearning study documents
oporaRegional Sustainable Development ...
eLearning study documents
oporaRegionální bezpečnostní komplexy ...
eLearning study documents
oporaRegionální ekonomika
eLearning study documents
oporaRegionální management
eLearning study documents
oporaRegionální politika
eLearning study documents
oporaRegionální sociologie
eLearning study documents
oporaResidential Structures in English
eLearning study documents
oporaRevitalizace a rekultivace v regi...
eLearning study documents
oporaRevitalizace a rekultivace v regi...
eLearning study documents
oporaRozvoj venkova a zemědělská polit...
eLearning study documents
oporaRozvoj venkova a zemědělská polit...
eLearning study documents
oporaRozvoj zdravého regionu
eLearning study documents
oporaRozvojové problémy Afriky
eLearning study documents
oporaRozvojové problémy Latinské Ameriky
eLearning study documents
oporaSecurity and Safety Aspects of De...
eLearning study documents
oporaSelected Aspects of Municipal Dev...
eLearning study documents
oporaSídelní struktury
eLearning study documents
oporaSmall Business Management in English
eLearning study documents
oporaSocial Psychology in English
eLearning study documents
oporaSociálněpolitická geografie
eLearning study documents
oporaSociálni psychologie
eLearning study documents
oporaSocioeconomic Demography in Engli...
eLearning study documents
oporaSocioeconomic Demography in Engli...
eLearning study documents
oporaSocioeconomic evaluation in publi...
eLearning study documents
oporaSocioekonomická demografie - 1. část
eLearning study documents
oporaSocioekonomická demografie - 2. část
eLearning study documents
oporaSocioekonomická evaluace ve veřej...
eLearning study documents
oporaSociologie
eLearning study documents
oporaSociology in English
eLearning study documents
oporaSociopolitical geography in English
eLearning study documents
oporaSpanish Language for Beginners in...
eLearning study documents
oporaSprávní nástroje ochrany životníh...
eLearning study documents
oporaSprávní právo hmotné
eLearning study documents
oporaState Interference and Business i...
eLearning study documents
oporaStátní ingerence a podnikání
eLearning study documents
oporaSubstantive Administrative Law in...
eLearning study documents
oporaŠpanělština pro začátečníky
eLearning study documents
oporaTechniky finančního rozhodování
eLearning study documents
oporaTeorie regionálního rozvoj
eLearning study documents
oporaTheories of Regional Development ...
eLearning study documents
oporaTourism in Regional Development i...
eLearning study documents
oporaTvorba a ochrana krajiny
eLearning study documents
oporaÚčetnictví
eLearning study documents
oporaÚčetnictví ve veřejné správě
eLearning study documents
oporaUdržitelný rozvoj regionů
eLearning study documents
oporaÚvod do rozvojových studií
eLearning study documents
oporaVeřejná správa
eLearning study documents
oporaVeřejné zakázky
eLearning study documents
oporaVybrané aspekty rozvoje obcí
eLearning study documents
oporaZahraniční politika a diplomacie
eLearning study documents
oporaZáklady environmentalistiky
eLearning study documents
oporaZáklady veřejného a soukromého práva
eLearning study documents
oporaZemědělská politika a obchod
eLearning study documents
oporaZemědělství
eLearning study documents
oporaŽivnostenské podnikání
eLearning study documents