Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy

Ekonomická geografie

Ondřej Konečný

Tato eLearningová pomůcka byla vytvořena jako výstup projektu

Inovace bakalářských studijních programů Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0258

Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU