Demografický vývoj, Populace Číny

Je zřejmé, že obyvatelstvo tak rozlehlé země, jakou Čína bezpochyby je, tvoří velkou část celkového obyvatelstva planety Země. Nejnovější odhady týkající se počtu obyvatel, hovoří o čísle 1 313 973 713, přičemž celková populace Země je rovna 6 525 170 264. Čínské obyvatelstvo tedy zaujímá něco málo přes 20%. Jediná země, schopná počtem obyvatelstva Číně konkurovat, je Indie, která je s 1 095 351 995 obyvateli na druhém místě v tomto žebříčku. Pro srovnání uvedeme, že v zemích Evropské unie žije 456 953 258 obyvatel.
Díky zájmu čínských vládců o velikost svého císařství můžeme vyhledat početní stavy obyvatelstva až do přelomu našeho letopočtu. V čínské historii můžeme identifikovat dvě období, která můžeme označit jako populační boom. Jak můžeme vidět v následující tabulce, jedná se o dvě populačně bohatá století:

Vývoj čínské populace
 Rok  Počet obyvatel
 2  59 590 000
755  52 910 000
1080  33 300 000
1578   60 960 000
1741  43 410 000
1762    200 000 000
1803  302 000 000
1834   401 000 000
 1840  412 000 000
 1851  429 500 000
 1901  426 447 325
 1912  405 810 000
 1928  474 787 386
 1949  548 770 000
 1953  601 930 000
 1957  646 530 000
 1965  725 380 000
 1978  962 590 000
 1980  987 050 000
 1982  1 016 540 000
 1985  1 058 510 000
 1990  1 143 330 000
 1995  1 211 210 000
 1998  1 228 100 000
 2001  1 295 330 000
 2006 1 3113 974 000 

 

Grafické znázornění růstu populace od roku 1949