Demografie a rozvoj

Demografie a rozvoj
Obsah
Cíl kurzu
Úvod
Struktura obyvatelstva
Dynamika obyvatelstva
Změny demografického vývoje v České republice po roce 1989 – příčiny a hlavní trendy ve vývoji demografických ukazatelů.
Změny demografického vývoje v České republice po roce 1989 – charakteristika úmrtnosti
Změny demografického vývoje v České republice po roce 1989 – střední délka života, počet živě narozených a úhrnná plodnost, potratovost
Změny demografického vývoje v České republice po roce 1989 – sňatečnost a rozvodovost
Změny demografického vývoje v České republice po roce 1989 – vybrané ukazatele struktury
Střední délka života neboli naděje dožití, stárnutí populace
Vzdělanostní struktura obyvatel ČR a její vliv na demografické chování
Romská populace v České republice
Cizinci na území České republiky
Demografická situace v Evropské unii
Interaktivní test