Management v regionálním rozvoji

Management v regionálním rozvoji
Contents
Cíl předmětu
Motivace pro studium této opory
Úvod
Podstata managementu (M. Foret, L. Stejskal)
Teorie managementu (H. Chládková)
Manažeři a jejich kompetence (H. Chládková)
Řízení organizace (M. Foret, L. Stejskal)
Analýza prostředí (M. Foret, L. Stejskal)
Analýza portfolia (M. Foret, L. Stejskal)
Manažerský informační systém (M. Foret, L. Stejskal)
Identita, kultura a image organizace (M. Foret, L. Stejskal)
Manažerské techniky (H. Chládková)
Manažerské funkce (H. Chládková)
Manažerské rozhodování (H. Chládková)
Řízení v éře chaosu a turbulencí (M. Foret, L. Stejskal)
Management destinace a yield management v řízení hotelového provozu (M. Foret, L. Stejskal)
Závěr
Použitá literatura
Interaktivní test