Teorie regionálního rozvoj

Teorie regionálního rozvoj
Contents
Cíl kurzu
Úvod
Regionální rozvoj – vznik vědní disciplíny
Metodologické postupy ve vědě
Významné ekonomické teorie jako obsahová báze pro teorie regionálního rozvoje
Lokalizační teorie
Neoklasické teorie
Keynesiánské teorie regionálního rozvoje
Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje
Kritickorealistické přístupy (Konečný, O.)
Institucionální směry (Konečný, O.)
Postmoderní přístupy k regionálnímu rozvoji
Region – koncepty a pojetí
Závěr
Použitá literatura
Interaktivní test