Péče o chráněná uzemí přírody (a krajiny) - PCU - PUPK

opora Péče o chráněná uzemí přírody (a krajiny) - PCU - PUPK
obsah Contents
úvod Úvod - Plán péče a Záchranný program
poučení Veřejná knihovna e-objektů a projektová knihovna
motivace Motivace - uspěšné zvládnutí seminární práce
cíl Cíl - ochrana biodiverzity
návaznost Návaznosti - aplikovaná ekologie - zahradní a krajinářská architektura
oddíl textu Seminární práce - zadání a diskuse
oddíl textu Obecná a zvláštní ochrana přírody
oddíl textu Plán péče a management chráněných částí přírody
oddíl textu Záchranný program - program a projekt péče o rostliny a živočichy
obsah Program péče o krajinu
oddíl textu Mapování a monitoring s využitím GPS
obsah EIA - biologické hodnocení - prezentace přednášky
obsah Agroenvironmentální opatření - dotační tituly
shrnutí Literatura - shrnutí
test Příklad kontrolního testu