Monetární politika a centrální bankovnictví

opora Monetární politika a centrální bankovnictví
obsah Contents
úvod Úvod
cíl Cíl
návaznost Návaznost
poučení Poučení
oddíl textu Stručný historický exkurz
oddíl textu Teoretické aspekty centrálního bankovnictví
oddíl textu Transmisní mechanismus monetární politiky
oddíl textu Vybraná pravidla monetární politiky
oddíl textu Vybraná specifika České národní banky a Evropské centrální banky
závěr Závěr