Globální a regionální aspekty trhu práce

Globální a regionální aspekty trhu práce
Contents
Cíl kurzu
Motivace pro studium této opory
Úvod
TRH PRÁCE – úvod a základní vymezení
INSTITUCE TRHU PRÁCE
STATISTICKÁ ŠETŘENÍ NA TRHU PRÁCE
ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST
TEORETICKÉ KONCEPTY NA TRHU PRÁCE
PRACOVNÍ MIGRACE
LITERATURA