Interpretace a vizualizace prostorových dat

Interpretace a vizualizace prostorových dat
Contents
Cíl kurzu
Motivace pro studium této opory
Na co by mohla tato[styl Návaznost]
Úvod
Podoba kartograficky vyjádřené informace
Matematické základy kartografických děl
Obsah a náplň mapy
Tvorba tematických map
Kartografické vyjadřovací prostředky
Vlastnosti vyjadřovacích prostředků
Vizualizace kvantitativních dat
Popis v mapách
Generalizace obsahu mapy
Mapová díla pro území České republiky
Podpora prostorového rozhodování Případová studie: výstavba vyššího logistického centra