Ekonomická geografie

Ekonomická geografie::5 Proměna globální ekonomiky a pr...::Prostorové proměny ve světové eko...
Ekonomická geografie
Contents
Cíl kurzu
Úvod
2 Geografické myšlení a vymezení ekonomické geografie
3 Globalizační a transformační procesy jako úvod do studia ekonomické geografie
4 Města jako prostory soustředění obyvatel, kapitálu, ekonomické aktivity...
5 Proměna globální ekonomiky a průmyslu
6 Proměna základní organizační jednotky globální ekonomiky
7 Prostorová koncentrace (nejen) průmyslu v globální ekonomice
8 Geografická perspektiva zemědělství v České republice: zaměstnanost a agrostruktura
Závěr na příkladu automobilového průmyslu: proměny odvětví v globalizované ekonomice
Použitá literatura
Interaktivní test