Metadata - opora Výpočetní technika II


Obecné     


Tato kategorie seskupuje obecné informace, které popisují tento eLearningový objekt jako celek.

Path: Veřejná knihovna / Informatika a výpočetní technika

NázevHodnotaPopis
Název
Název daný tomuto eLearningovému objektu.
Popis
Textový popis obsahu tohoto eLearningového objektu.
Klíčové slovo
Klíčové slovo nebo fráze popisující téma tohoto eLearningového objektu.
Pokrytí
Čas, kultura, zeměpisná poloha, nebo region, kterého se týká tento eLearningový objekt.
Identifikátor
Jedinečné označení, které identifikuje tento eLearningový objekt
      KatalogNázev nebo určovatel identifikace nebo katalogizujícího schématu pro tento záznam. Schéma jmenného prostoru. Např.: ISBN, ARIADNE, URI
      Záznam
Hodnota identifikátoru kromě identifikace nebo katalogizujícího schématu, který označuje nebo určuje tento eLearningový objekt. Řetězec specifický pro jmenný prostor. Např.: 2-7342-0318, LEAO875, http://www.ieee.org/documents/1234
Jazyk
cze
Hlavní jazyk nebo jazyky použité v rámci tohoto eLearningového objektu pro komunikaci s uživatelem, pro kterého je určen.
Struktura
Výchozí organizační struktura tohoto eLearningového objektu.
Úroveň agregace
Funkční zrnitost tohoto eLearningového objektu.

Pokud si přejete exportovat celá metadata tohoto eLearningového objektu do XML souboru kompatibilního se standardem Final Draft LOMv1.0, klepněte na tlačítko "Exportovat do XML".