Metadata - opora Monetární politika a centrální bankovnictví


Obecné     


Tato kategorie seskupuje obecné informace, které popisují tento eLearningový objekt jako celek.

Path: Veřejná knihovna / Finance

NázevHodnotaPopis
Název(čeština) Monetární politika a centrální bankovnictvíNázev daný tomuto eLearningovému objektu.
Popis(čeština) Kurz se věnuje problematice centrálního bankovnictví a monetární politiky na teoretické i praktické rovině. První dvě kapitoly se věnují zejména teoretickému pojetí centrálního bankovnictví. Třetí se zabývá dopadem monetární politiky centrálních bank na ekonomiku. Čtvrtá kapitola popisuje rozhodovací proces centrálních bank a poslední, pátá kapitola, blíže charakterizuje Českou národní banku a Evropskou centrální banku a jejich monetární politiky.Textový popis obsahu tohoto eLearningového objektu.
Klíčové slovo(čeština) monetární politikaKlíčové slovo nebo fráze popisující téma tohoto eLearningového objektu.
PokrytíČas, kultura, zeměpisná poloha, nebo region, kterého se týká tento eLearningový objekt.
IdentifikátorJedinečné označení, které identifikuje tento eLearningový objekt
      KatalogNázev nebo určovatel identifikace nebo katalogizujícího schématu pro tento záznam. Schéma jmenného prostoru. Např.: ISBN, ARIADNE, URI
      ZáznamHodnota identifikátoru kromě identifikace nebo katalogizujícího schématu, který označuje nebo určuje tento eLearningový objekt. Řetězec specifický pro jmenný prostor. Např.: 2-7342-0318, LEAO875, http://www.ieee.org/documents/1234
JazykczeHlavní jazyk nebo jazyky použité v rámci tohoto eLearningového objektu pro komunikaci s uživatelem, pro kterého je určen.
StrukturaVýchozí organizační struktura tohoto eLearningového objektu.
Úroveň agregaceFunkční zrnitost tohoto eLearningového objektu.

Pokud si přejete exportovat celá metadata tohoto eLearningového objektu do XML souboru kompatibilního se standardem Final Draft LOMv1.0, klepněte na tlačítko "Exportovat do XML".