Priečinok Dokumenty 2017


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty 2017.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 22).

1-10 11-20

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPrílohy
Zpráva IGA LDF 2017
23.05.201823.05.2018
Zprava_IGA_LDF_2017.pdf  
Příloha k Metodickému pokynu k ZZ - Evidenční zprávaD. Harazimová04.12.201705.12.2017
Evidencni_zprava.xlsx  
Návod ke zpracování ZZ
D. Harazimová
04.12.2017
04.12.2017
ZZ_-_navod_ke_zpracovani.pdf  
Metodický pokyn k ZZ
04.12.2017
04.12.2017
Metodicky_pokyn_zaverecnych_zprav_pro_rok_2017.pdf  
Statut IGA
D. Harazimová13.07.2017
13.07.2017
Statut_IGA.pdf  
Jednací řád IGA - Směrnice děkana č. 1/2014
D. Harazimová
13.07.2017
13.07.2017
Smernice_dekana_c._1_2014.pdf  
Pravidla IGA - Směrnice děkana č. 3/2015D. Harazimová
13.07.2017
13.07.2017
Smernice_dekana_c._3_2015.pdf  
Rozhodnutí děkana č. 5/2016
13.07.2017
13.07.2017
Rozhodnuti_dekana_5_2016_program_vyzkumny_projekt_IGA.pdf  
Podpora projektů 2017 - Rozhodnutí děkana č. 7/2017
13.04.2017
13.04.2017
Rozhodnuti_dekana_7_2017_projekt_IGA_LDF.pdf  
Podpora projektů 2017 - Rozhodnutí děkana č. 2/2017
D. Harazimová
28.02.2017
28.02.2017
Rozhodnuti_dekana_2_2017_podpora_projektu_IGA.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.