Priečinok ECTS


Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku ECTS.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace žadatele v České republice 19.08.2015
24.10.2018
Formular_zadost_nostrifikace_2018.doc  
List of countries and authorities that recognize a foreign education
10.09.2015
10.09.2015
List_of_Countries.doc  
Application for Recognition of Foreign Higher Education in the Czech Republic
10.09.2015
10.09.2015Application_for_the_recognition_of_foreign_education_in_the_Czech_republic.doc  
Ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států
19.08.2015
19.08.2015
Seznam_statu.doc  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.