Folder H2020


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder H2020.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 18).

1-10 11-18

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
H2020 - VALIDATION DOCUMENTS MENDELUM. Ševelová12/04/201412/04/2014Validation_Documents_(1).pdf  
Pravidla financování projektů H2020 - nová brožura edice Vademecum H2020M. Ševelová12/03/201412/03/2014Pravidla-financovani-projektu-H2020-web.pdf  
Průvodce o právech k duševnímu vlastnictví v programu Horizont 2020M. Ševelová08/20/201408/20/2014EU_IPR_Guide-to-IP-H2020.pdf  
H2020 - Průvodce přípravou grantové dohody projektů H2020M. Ševelová07/02/201407/02/2014h2020-guide-gap_en.pdf  
Aktualizované vzory smluv_dopis o záměru (Memorandum of Understanding)M. Ševelová06/27/201406/27/2014European_IPR_Helpdesk_-_MoU_for_FP7_-_2014.pdf  
Aktualizované vzory smluv_smlouva o zachování mlčenlivosti M. Ševelová06/27/201406/27/2014European_IPR_Helpdesk_-_mutual_NDA_-_2014.pdf  
Gender v H2020M. Ševelová06/27/201406/27/2014gender_in_H2020_web.pdf  
Anotovaná modelová grantová dohodaM. Ševelová06/27/201406/27/2014h2020-amga_en.pdf  
Otevřený přístup k publikacím a datům: Často kladené dotazyM. Ševelová06/27/201406/27/2014Open_Access_in_H2020.pdf  
Expertní stanovisko k „additional remuneration“ v programu Horizont 2020M. Ševelová06/27/201406/27/2014Expertni-posudek-Additional-Remuneration-H2020_1.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.