Priečinok Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Nařízení děkana č. 6/2019 - Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZF MENDELU
P. Čech07.11.201908.04.2020Narizeni_dekana_2019_6_opr.docx  
Pomůcka pro výpočet bodů u článků s IF
P. Pernický
17.02.2014
17.02.2014
Vypocet_bodu_IF.xlsx  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Archiv
Akreditace ZI