Folder Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 22).

1-10 11-20 21-22

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
(2019/01) Směrnice děkana AF č. 1/2019 - Motivační program akademických pracovníků AF MENDELUD. Dozbaba04/23/201912/05/2019Smernice_dekana_AF_c.1_2019_-_Motivacni_program_akademickych_pracovniku_AF_MENDELU.pdf  Priloha_c._3_KD_20_Formular_MOTIVACE_ak_prac_2019.xlsx  
(2019/02) Směrnice děkana AF č. 2/2019 - -Implementace Mzdového předpisu Mendelovy univerzity v Brně pro akademické pracovníky Agronomické fakultyD. Dozbaba11/05/201911/05/2019Smernice_dekana_c._2__2019_-Implementace_Mzdoveho_predpisu_Mendelovy_univerzity_v_Brne_pro_akademicke_pracovniky_Agronomicke_fakulty.pdf  
(2019/02) Nařízení děkana AF č. 2/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemieD. Dozbaba11/05/201911/05/2019Narizeni_dekana_2-2019_Struktura_a_cenik_sluzeb_Ustavu_chemie_a_biochemie.pdf.pdf  
(2019/03) Nařízení děkana AF č. 3/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu výživy zvířat a pícninářstvíD. Dozbaba11/05/201911/05/2019Narizeni_dekana_3-2019_Struktura_a_cenik_sluzeb_Ustavu_vyzivy_zvirat_a_picninarstvi.pdf  
(2019/01) Nařízení děkana AF č. 1/2019 o požadavcích na vedoucí oponenty kvalifikačních pracíD. Dozbaba05/03/201905/03/2019Narizeni_dekana_c.1-2019_o_pozadavcich_na_vedouci_a_oponenty_kvalifikacnich_praci.pdf  
(2018/01) Nařízení děkana AF č. 1/2018 o stanovení nejvyššího počtu vedených kvalifikačních pracíD. Dozbaba11/16/201804/23/2019ND_c.1-2018_o_stanoveni_nejvyssiho_poctu_vedenych_kvalifikacnich_praci.pdf  
(2011/04/15) Vyhláška děkana AF o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendiíD. Dozbaba05/26/201404/23/20192011_04_15_vyhlaska_dekana_prospechove_stipendium.doc  
(2019/01) Metodický pokyn děkana AF č. 1/2019 - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků AF MENDELUD. Dozbaba04/23/201904/23/2019Metodicky_pokyn_dekana_AF_c.1_2019_Vyhlaseni_kriterii_pro_udelovani_financnich_pobidek_motivacniho_programu_akademickych_pracovniku_AF_MENDELU.pdf  
(2017/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2017 - Motivační program akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v BrněD. Dozbaba11/22/201811/22/20182018_03_21_rozhodnuti_dekana_2_2017_motivacni_program.zip  
(2018/01) Směrnice děkana AF č. 1/2018 - Statut Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v BrněD. Dozbaba12/05/200810/15/2018iga_statut_2018.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.