Priečinok Volby děkana AF 2013


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Volby děkana AF 2013.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
af_volby_2013_Spurny_Predstava_rozvoje_AF
D. Dozbaba
31.10.2013
31.10.2013
af_volby_2013_Spurny_Predstava_rozvoje_AF.pdf  
af_volby_2013_Skladanka_Vize_rozvoje_AF
31.10.2013
31.10.2013
af_volby_2013_Skladanka_Vize_rozvoje_AF.pdf  
af_volby_2013_Ryant_Koncepce_rozvoje_AF
31.10.2013
31.10.2013
af_volby_2013_Ryant_Koncepce_rozvoje_AF.pdf  
af_volby_2013_Dolezal_koncepce_rozvoje_AF
D. Dozbaba31.10.201331.10.2013af_volby_2013_Dolezal_koncepce_rozvoje_AF.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.