Priečinok Archiv


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Archiv.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 61).

1-10
31-40 41-50 ...

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Oznámení_státní doktorská zkouška_Kai Dominik Renchen
L. Kamenická
09.06.2020
09.06.2020
Oznameni_Renchen.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_Norman Hans-Peter Ubber
L. Kamenická27.05.202027.05.2020
Ubber_Oznameni.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_Benjamin Roland Maier26.05.202026.05.2020
Oznameni_Maier.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Helmut Markus Depfenhart
26.05.2020
26.05.2020
Oznameni_Depfenhart.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Matthias Philipp Kunz
26.05.202026.05.2020
Oznameni_Kunz.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_Jan Danz
26.05.202026.05.2020
Oznameni_Danz.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Jan Christoph Neumann26.05.2020
26.05.2020
Oznameni_Neumann.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_Steven Rottmann
L. Kamenická26.05.2020
26.05.2020
Oznameni_Rottmann.pdf  
Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Michaela Staňková
15.04.2020
15.04.2020
Oznameni_Stankova.pdf  
Oznámení_obhajoba disertační práce_Sabine Abbasi
L. Kamenická27.01.2020
27.01.2020
Abbasi_Oznameni.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.