Priečinok Archiv zápisů 2013


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Archiv zápisů 2013.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Zápis č. 22 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 4. listopadu 2013
29.11.2013
29.11.2013Senat_AF_zapis_22_2013.pdf  
Zápis č. 21 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. října 2013D. Dozbaba29.11.201329.11.2013Senat_AF_zapis_21_2013.pdf  
Zápis č. 23 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. listopadu 2013
D. Dozbaba29.11.2013
29.11.2013
Senat_AF_zapis_23_2013.doc  
Zápis č. 20 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 16. září 2013
D. Dozbaba
14.11.2013
29.11.2013
Senat_AF_zapis_20_2013.doc  
Zápis č. 19 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 17. června 2013D. Dozbaba
23.08.2013
23.08.2013
Senat_AF_zapis_19_2013.doc  
Zápis č. 17 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 15. dubna 2013
23.08.2013
23.08.2013
Senat_AF_zapis_17_2013.doc  
Zápis č. 18 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 13. května 2013
D. Dozbaba
08.07.2013
08.07.2013
Senat_AF_zapis_18_2013.pdf  
Zápis č. 16 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. března 2013
17.06.2013
17.06.2013
Senat_AF_zapis_16_2013.pdf  
Zápis č. 15 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. února 2013
D. Dozbaba
17.06.2013
17.06.2013
Senat_AF_zapis_15_2013.pdf  
Zápis č. 14 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. ledna 2013
17.06.2013
17.06.2013
Senat_AF_zapis_14_2013.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.