Folder Prezentace


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Prezentace.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 54).

1-10 11-20 31-40
...

NameComments
Entered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachments
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky - Bid Rigging
05/23/2014
05/23/2014
04_Mendelu_bid_rig.ppt  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Trestněprávní konsekvence procesu zadávání veřejných zakázek
M. Ševelová05/23/201405/23/2014
03_Trestnepravni_konsekvence_procesu_zadavani_verejnych_zakazek_3.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Veřejně soukromá partnerství a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
05/23/2014
05/23/2014
03_Prezentace_PPP-KZ-2014.ppt  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Problematika použití taktovacích frekvencí jako technického parametru procesorů
05/23/2014
05/23/2014
02_PPT_prezentace_AutoCont_CZ_2013.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ
05/23/2014
05/23/2014
02_MMR_stanoviska.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Zkušenosti z kontroly veřejných zakázek
05/23/201405/23/2014
01_VZ_MENDELU_konference_2014.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Transpozice evropské zadávací směrnice
05/23/2014
05/23/2014
01_140402_AVZ_transpozice_smernice,_duben_14.pptx  
MŠMT - OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020 - Konference pro podporu regionálního rozvojeM. Ševelová
04/30/2014
04/30/2014
OP_VVV_Forum-konference-prezentace_MSMT_CR_03_2014.pdf  
Process and Quality Management in Project Support Offices - Dr. Susanne Rahner
04/29/2014
04/29/2014
Susanne_Rahner.pdf  
MŽP - Modul EHP a Norské fondy - IS CEDR
04/29/2014
04/29/2014
OEDN-IS_CEDR-20140422.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.