Folder Prezentace


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Prezentace.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 54).

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ...

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky - Bid RiggingM. Ševelová05/23/201405/23/201404_Mendelu_bid_rig.ppt  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Trestněprávní konsekvence procesu zadávání veřejných zakázekM. Ševelová05/23/201405/23/201403_Trestnepravni_konsekvence_procesu_zadavani_verejnych_zakazek_3.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Veřejně soukromá partnerství a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)M. Ševelová05/23/201405/23/201403_Prezentace_PPP-KZ-2014.ppt  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Problematika použití taktovacích frekvencí jako technického parametru procesorůM. Ševelová05/23/201405/23/201402_PPT_prezentace_AutoCont_CZ_2013.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZM. Ševelová05/23/201405/23/201402_MMR_stanoviska.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Zkušenosti z kontroly veřejných zakázekM. Ševelová05/23/201405/23/201401_VZ_MENDELU_konference_2014.pptx  
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Transpozice evropské zadávací směrniceM. Ševelová05/23/201405/23/201401_140402_AVZ_transpozice_smernice,_duben_14.pptx  
MŠMT - OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020 - Konference pro podporu regionálního rozvojeM. Ševelová04/30/201404/30/2014OP_VVV_Forum-konference-prezentace_MSMT_CR_03_2014.pdf  
Process and Quality Management in Project Support Offices - Dr. Susanne RahnerM. Ševelová04/29/201404/29/2014Susanne_Rahner.pdf  
MŽP - Modul EHP a Norské fondy - IS CEDRM. Ševelová04/29/201404/29/2014OEDN-IS_CEDR-20140422.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.