Priečinok Voda v krajině


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Voda v krajině.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (61 - 68 z 68).

...
21-30
61-68

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
PS Lysovice situace stavby
15.01.2013
15.01.2013
Situace_stavby.pdf  
PS Lysovice podélný profil spodní výpusti
T. Mašíček
15.01.2013
15.01.2013
Podelny_profil_spodni_vypusti.pdf  
PS Hlubočany vzorový příčný řez
15.01.2013
15.01.2013
Vzorovy_pricny_rez.pdf  
PS Hlubočany textová částT. Mašíček
15.01.2013
15.01.2013
Textova_cast.pdf  
PS Hlubočany situace stavbyT. Mašíček
15.01.2013
15.01.2013
Situace_stavby.pdf  
PS Boškůvky technická zpráva
15.01.201315.01.2013
Technicka_zprava.pdf  
PS Boškůvky příčný řezT. Mašíček
15.01.2013
15.01.2013
Pricny_rez.pdf  
PS Boškůvky podrobná situace
15.01.201315.01.2013
Podrobna_situace.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.