Priečinok Voda v krajině


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Voda v krajině.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (41 - 50 z 68).

...
21-30
41-50
61-68

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
PS Prštice podélný profil drénem
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Podelny_profil_drenem.pdf  
PS Prštice podélný profil
T. Mašíček30.01.201330.01.2013
Podelny_profil_Model.pdf  
PS Prštice podrobná situace stavby
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Podrobna_situace_stavby.pdf  
PS Topolany podélný řez osou hráze
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Podelny_rez_osou_hraze.pdf  
PS Topolany podélný řez nádrže
30.01.2013
30.01.2013
Podelny_rez_nadrze.pdf  
PS Topolany situace
30.01.2013
30.01.2013
Situace.pdf  
PS Topolany textová část
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Textova_cast.pdf  
PS Šardičky vzorový příčný řez propustí, požerák
T. Mašíček30.01.201330.01.2013
Vzorovy_pricny_rez_propusti,_pozerak.pdf  
PS Šardičky podélné profily vodní zdrže
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Podelne_profily_vodni_zdrze.pdf  
PS Šardičky situace vodní zdrže
30.01.2013
30.01.2013Situace_vodni_zdrze.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.