Složka Voda v krajině


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Voda v krajině.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (41 - 50 z 68).

... 31-40
41-50
51-60

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
PS Prštice podélný profil drénem
T. Mašíček30.01.201330.01.2013
Podelny_profil_drenem.pdf  
PS Prštice podélný profil
30.01.2013
30.01.2013
Podelny_profil_Model.pdf  
PS Prštice podrobná situace stavby
30.01.2013
30.01.2013
Podrobna_situace_stavby.pdf  
PS Topolany podélný řez osou hráze
30.01.2013
30.01.2013
Podelny_rez_osou_hraze.pdf  
PS Topolany podélný řez nádržeT. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Podelny_rez_nadrze.pdf  
PS Topolany situace
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013Situace.pdf  
PS Topolany textová část
30.01.2013
30.01.2013
Textova_cast.pdf  
PS Šardičky vzorový příčný řez propustí, požerák
T. Mašíček30.01.201330.01.2013Vzorovy_pricny_rez_propusti,_pozerak.pdf  
PS Šardičky podélné profily vodní zdrže
30.01.2013
30.01.2013
Podelne_profily_vodni_zdrze.pdf  
PS Šardičky situace vodní zdrže
30.01.2013
30.01.2013
Situace_vodni_zdrze.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

Název
Vstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.