Priečinok Voda v krajině


Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Voda v krajině.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (31 - 40 z 68).

...
11-20 31-40 51-60
...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Prílohy
PS Lučický potok podélný profil
31.01.201331.01.2013
Podelny_profil_Olesnice.pdf  
PS Lučický potok situace
T. Mašíček31.01.201331.01.2013
Situace_projekt_Olesnice.pdf  
PS Lučický potok vzorové příčné řezyT. Mašíček30.01.2013
30.01.2013
Vzorove_pricne_rezy.pdf  
PS Lučický potok příčný řez
30.01.2013
30.01.2013
Pricny_rez.pdf  
VT Ochrana vod - zranitelné oblasti 2012
T. Mašíček30.01.2013
30.01.2013
zranitelne_oblasti_2012.pdf  
VT Ochrana vod - chopav
30.01.2013
30.01.2013
chopav.pdf  
PS Prštice celková situace - sadové úpravy
T. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Celkova_situace_-_sadove_upravy.pdf  
PS Prštice výust trubní části přítokuT. Mašíček30.01.201330.01.2013
Vyust_trubni_casti_pritoku.pdf  
PS Prštice řez drenáží a hrázkouT. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Rez_drenazi_a_hrazkou.pdf  
PS Prštice příčné profilyT. Mašíček
30.01.2013
30.01.2013
Pricne_profily.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.