Priečinok Archiv zápisů 2010


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Archiv zápisů 2010.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Zápis č. 22 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 13. prosince 2010
D. Dozbaba15.02.2011
15.02.2011
Senat_AF_zapis_22_2010.doc  
Zápis č. 21 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 15. listopadu 2010
D. Dozbaba14.02.201115.02.2011
Senat_AF_zapis_21_2010.pdf  
Zápis č. 20 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. září 2010
08.10.2010
08.10.2010
Senat_AF_zapis_20_2010.pdf  
Zápis č. 19 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. června 2010
D. Dozbaba
21.07.2010
21.07.2010
Senat_AF_zapis_19_2010.doc  
Zápis č. 18 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 12. dubna 2010
D. Dozbaba05.05.201005.05.2010
Senat_AF_zapis_18_2010.doc  
Zápis č. 17 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 15. března 2010
05.05.2010
05.05.2010
Senat_AF_zapis_17_2010.doc  
Zápis č. 16 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 15. února 2010
D. Dozbaba09.03.2010
09.03.2010
Senat_AF_zapis_16_2010.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.