Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 60).

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ...

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Y130 - Rozhodnutí děkana č. 2/2016 - Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2016/2017J. Gruber05/19/201605/19/2016rozhodnuti_harmonogram_1617.pdf  
Y120 - Rozhodnutí děkana č. 1/2016 - Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studiaJ. Gruber05/19/201605/19/2016osvobozeni_od_konani_PZ_navazujici_2016.pdf  
Y090 - Rozhodnutí děkana č. 2/2015 - Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2015/2016J. Gruber05/13/201503/15/2016rozhodnuti_harmonogram_1516.pdf  
V010 - Vyhláška děkana č. 1/2001 - Stanovení pravomocí v pracovně právních věcech a některých dalších oblastech - zrušenéJ. Gruber07/08/200801/06/20161-2001vyhlaska-stanpravvprac.pdf  
A020 - Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU - zrušenéJ. Gruber05/19/201401/06/2016OrRad2014.pdf  
Y110 - Rozhodnutí děkana č. 4/2015 - Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studiaJ. Gruber11/11/201512/08/2015osvobozeni_od_konani_PZ_navazujici_2015_LS.pdf  
V150 - Vyhláška děkana č. 1/2012 - O programové radě, programových komisích a oborových komisíchJ. Gruber03/22/201211/04/2015vyhlaska-dekana-c-01-2012.pdf  
V180 - Vyhláška děkana č. 1/2014 - O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELUJ. Gruber10/07/201411/04/2015motivacni_odmeny_01_2014.pdf  
V190 - Vyhláška děkana č. 1/2015 - O upřesnění podmínek přiznávání stipendiíJ. Gruber02/10/201511/04/2015vyhlaska_stipendia(1).pdf  
Y100 - Rozhodnutí děkana č. 3/2015 - Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studiaJ. Gruber10/13/201510/13/2015prominuti__prijimacek_Bc_16_17_ZS.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.