Priečinok 223 - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 223 - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat .

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
RIV-CEPT. Urban
08.06.2009
08.06.2009
vyzkum-data.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Dokumenty Genetika