Priečinok Ústavy fakulty


Strom dokumentov
   


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ústavy fakulty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 10 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2019
05.12.2019
11.12.2019OVZustavy_2019.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2018
D. Dozbaba17.01.201917.01.2019
OVZustavy_ver20180107.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2017
D. Dozbaba
08.01.2018
08.01.2018
OVZustavy_ver20180107.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2016
D. Dozbaba20.01.2017
20.01.2017
OVZustavy_ver20170102.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2015, ver. 20160102
15.01.2016
15.01.2016
OVZustavy_ver20160102.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2014, ver. 20150326
D. Dozbaba
26.03.2015
26.03.2015
OVZustavy_ver20150326.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2014, ver. 20150316
16.03.2015
16.03.2015
OVZustavy_ver20150316.docx  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (11 - 15 z 15).

Názov
Vstup do priečinka
221 - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
228 - Ústav techniky a automobilové dopravy
235 - Ústav chovu a šlechtění zvířat
224 - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
227 - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky