Priečinok Ústavy fakulty


   


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ústavy fakulty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2019
D. Dozbaba05.12.2019
11.12.2019
OVZustavy_2019.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2018
17.01.2019
17.01.2019
OVZustavy_ver20180107.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2017
D. Dozbaba
08.01.2018
08.01.2018
OVZustavy_ver20180107.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2016
D. Dozbaba20.01.2017
20.01.2017
OVZustavy_ver20170102.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2015, ver. 20160102
D. Dozbaba15.01.201615.01.2016OVZustavy_ver20160102.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2014, ver. 20150326D. Dozbaba26.03.2015
26.03.2015
OVZustavy_ver20150326.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2014, ver. 20150316
16.03.2015
16.03.2015
OVZustavy_ver20150316.docx  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 15).

Názov
Vstup do priečinka
211 - Ústav biologie rostlin
215 - Ústav aplikované a krajinné ekologie
219 - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
222 - Ústav výživy zvířat a pícninářství
223 - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
239 - Ústav chemie a biochemie
251 - Ústav tělesné výchovy
225 - Ústav molekulární biologie a radiobiologie
234 - Ústav technologie potravin
217 - Ústav agrosystémů a bioklimatologie