Priečinok Archiv zápisů 2008


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Archiv zápisů 2008.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Zápis č. 05 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 24. listopadu 2008D. Dozbaba04.05.2009
04.05.2009
zapis_05_08.pdf  
Zápis č. 04 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 20. října 2008
D. Dozbaba
04.05.2009
04.05.2009zapis_04_08.pdf  
Zápis č. 03 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 29. září 2008
04.05.2009
04.05.2009
zapis_03_08.pdf  
Zápis č. 02 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 16. června 2008
D. Dozbaba04.05.2009
04.05.2009
zapis_02_08.zip  
Zápis č. 25 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 21. dubna 2008
D. Dozbaba
04.05.2009
04.05.2009zapis_25_08.doc  
Zápis č. 24 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 17. března 2008
D. Dozbaba04.05.200904.05.2009
zapis_24_08.doc  
Zápis č. 23 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 18. února 2008
D. Dozbaba04.05.2009
04.05.2009
zapis_23_08.doc  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.