Priečinok Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Oznámení o konání habilitační přednášky Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D. dne 26.6.2020D. Dozbaba19.02.2020
26.05.2020
2020_6_26_Oznameni_H_prednaska_Junga.pdf  
Oznámení o řízení ke jmenování profesorkou doc. RNDr. Jany Řepkové, CSc.30.10.2019
30.10.2019
profesura_oznameni_Repkova.pdf  
Oznámení o habilitačním řízení pana Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D.
D. Dozbaba
30.10.2019
30.10.2019
habilitace_oznameni_Junga.pdf  
Oznámení o řízení ke jmenování profesorem paní doc. Ing. Martiny Lichovníkové, Ph.D.
21.08.2019
21.08.2019
profesura_Lichovnikova.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.