Folder Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
Oznámení o konání habilitační přednášky Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D. přeloženo na nový termínD. Dozbaba
02/19/2020
03/16/2020
2020_3_16_oznameni_HP_Junga.pdf  
Oznámení o řízení ke jmenování profesorkou doc. RNDr. Jany Řepkové, CSc.
D. Dozbaba10/30/201910/30/2019
profesura_oznameni_Repkova.pdf  
Oznámení o habilitačním řízení pana Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D.
10/30/2019
10/30/2019
habilitace_oznameni_Junga.pdf  
Oznámení o řízení ke jmenování profesorem paní doc. Ing. Martiny Lichovníkové, Ph.D.
08/21/2019
08/21/2019
profesura_Lichovnikova.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.