Složka Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Strom dokumentů   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentuModifikace
Zobrazit
Přílohy
Oznámení o konání habilitační přednášky Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D. dne 26.6.2020D. Dozbaba
19.02.2020
26.05.2020
2020_6_26_Oznameni_H_prednaska_Junga.pdf  
Oznámení o řízení ke jmenování profesorkou doc. RNDr. Jany Řepkové, CSc.
30.10.2019
30.10.2019
profesura_oznameni_Repkova.pdf  
Oznámení o habilitačním řízení pana Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D.
30.10.2019
30.10.2019
habilitace_oznameni_Junga.pdf  
Oznámení o řízení ke jmenování profesorem paní doc. Ing. Martiny Lichovníkové, Ph.D.
D. Dozbaba
21.08.2019
21.08.2019
profesura_Lichovnikova.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

Název
Vstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.