Folder Věda a výzkum


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Věda a výzkum.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 11 of 11).

1-10 11

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Výroční zpráva o vědecko – výzkumné činnosti AF MZLU za rok 2007D. Dozbaba12/04/200812/04/2008vyrocni_zprava_2007.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (11 - 13 of 13).

NameEnter folder
Habilitační řízení - obecné dokumenty
Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na AF
Usnesení VR - archiv