Priečinok Věda a výzkum


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Věda a výzkum.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPrílohy
Předložení žádosti k habilitačnímu řízeníD. Dozbaba16.04.201807.02.2020zahajeni_habilitacniho_rizeni_af_mendelu_2020.docx  
Předložení žádosti k řízení ke jmenování profesoremD. Dozbaba16.04.201807.02.2020zahajeni_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_af_mendelu_2020.docx  
ND 4/2019 Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na AF MENDELU (účinnost od 1. 4. 2020)D. Dozbaba26.11.201926.11.2019Narizeni_dekana_4-2019_k_prokazovani_vedecke_kvalifikace_o_habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_AF_MENDELU.pdf  
NR 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020)D. Dozbaba26.11.201926.11.2019NR_22_2019_Kriteria_uplatnovana_pri_habilitacnim_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_MENDELU.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně z 4. 10. 2017D. Dozbaba16.04.201816.04.2018rad_h_a_p_rizeni_mendelu_04_10_2017.pdf  
Projektový den Agronomické fakulty MENDELU 23.6.2014 od 13:00 hodD. Dozbaba02.06.201402.06.2014pozvanka_na_projektovy_den_af_23.6.2014.pdf  
Seminář FRVŠ 2013 - okruh GD. Dozbaba02.04.201202.04.2012pozvanka_seminar_frvs_2013.pdf  
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty MENDELU v Brně za rok 2011D. Dozbaba09.01.201209.01.2012VZ_VV_AF_2011_aktualni_final_final_s_grafy.doc  
Central Europe infoD. Dozbaba01.06.201101.06.2011central_europe_start_info.doc  
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty MZLU v Brně za rok 2008D. Dozbaba10.02.200910.02.2009vz_vv_af_2008.doc  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 13).

NázovVstup do priečinka
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení VR
IGA
Aktuálně vyhlášené soutěže a výzvy
Zasedání VR
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Habilitační přednášky
Zprávy o VV činnosti AF
Legislativa
Úroveň VV činnosti AF