Priečinok Úřední deska AF


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Úřední deska AF.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPrílohy
Harmonogram zasedání orgánů Agronomické fakulty / Mendelovy univerzity v Brně v roce 2020D. Dozbaba02.04.201910.12.2019Harmonogram_zasedani_af_mendelu_2020.pdf  
Rozhodnutí o ubytovacím stipendiu září 2018D. Dozbaba14.05.201831.01.2019Rozhodnuti_o_ubytovacim_stipendiu_zari_2018.doc.doc  
Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům AF za ak. rok 2017/2018D. Dozbaba27.11.201827.11.2018oznameni_prospechova_stipendia_2018.doc  
Vize a cíle pro výkon funkce děkana AF pro období 2018-2022viz. přiložené dokumenty kandidátůM. Karhánek28.11.201728.11.2017Ryant_Vize_a_cile.pdf  Sustova_Vize_a_cile_.pdf  
Formulář a hodnotící list motivačního programu akademických pracovníků za rok 2017D. Dozbaba09.11.201709.11.2017formular_a_hodnotici_list_motivacniho_prog_ak_prac_2017.xlsx  
Volba děkana AF 2017 - výsledky návrhového kolaD. Dozbaba06.11.201706.11.2017volba_dekana_AF_2017_vysledky_navrhoveho_kola.pdf  Volba_dekana_2017_kandidati.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 6 z 6).

NázovVstup do priečinka
Vnitřní předpisy fakulty
Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana
Výroční zprávy o činnosti AF MENDELU
Zpráva o hospodaření
Výběrová řízení
Dlouhodobý záměr