Priečinok Přijímací řízení


Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Přijímací řízení.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FRRMS do ZS ak.roku 2020/2021
20.12.2019
20.12.2019
Podminky_prij_rizeni_final__ZS__2020_2021.pdf  
Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FRRMS do LS ak.roku 2019/2020
25.11.2019
25.11.2019
Podminky_prij_rizeni_final_LS_2019_2020_(2).pdf  
Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení
V. Karber
07.08.2019
07.08.2019
Nar_i_zeni_de_kana_3kolo_PR_.pdf  
Podmínky pro přijetí ke studiu 2019/2020 - 2.kolo
K. Slámová18.03.2019
18.03.2019
Podmi_nky_pro_pr_ijeti__ke_studiu_2019-2020_-_2._kolo.pdf  
Podmínky pro přijetí ke studiu 2019/2020
15.11.2018
15.11.2018
Podmi_nky_pro_pr_ijeti__ke_studiu_2019-2020.pdf  
Podmínky pro přijetí ke studiu LS 2018/2019
K. Slámová
15.11.2018
15.11.2018
Podminky_pro_prijeti_ke_studiu_LS2018_2019-2.pdf  
Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/2019
M. Blahová
12.04.2018
06.06.2018Dodatek_c_._1_Podmi_nky_pro_pr_ijeti__ke_studiu_2018-2019.pdf  
Dodatek č. 2 k Podmínkám pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/2019
M. Blahová17.05.201806.06.2018Dodatek_c_._2_Podmi_nky_pro_pr_ijeti__ke_studiu_2018-2019.pdf  
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018
V. Karber18.01.2018
18.01.2018
FINAL_ZPRAVA__PR_17_18.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 15).

Názov
Vstup do priečinka
Příjímací řízení 2008
Přijímací řízení 2009
Přijímací řízení 2012
Studijní programy
Přijímací řízení 2011
Vzory příjímacích testů - magisterské navazující studium
Přijímací řízení 2010
Přijímací řízení 2015
Přijímací řízení 2016
Přijímací řízení 2013