Priečinok Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (21 - 30 z 35).

1-10 11-20 21-30 31-35

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPrílohy
Z006 - Metodický pokyn – Povinnost vedoucího vložit vyjádření k práci, ve které je shoda vyšší než 10 %.M. Blahová18.12.201718.12.2017MP_cj.pdf  
V022 - Vyhláška děkana č. 3-2017 o průběhu zkoušekM. Blahová18.10.201718.10.2017Vyhlaska_dekana_o_zkous_ka_ch1.pdf  
Z004 - Disciplinární řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUM. Blahová05.12.201111.10.2017disciplinarni_rad_FRRMS-fin_2017.pdf  
Z001 - Volební a jednací řád AS Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUM. Blahová05.12.201111.10.2017Jednaci-rad-AS-FRRMS_cj_2017.pdf  Volebni-rad-AS-FRRMS_2017.pdf  
V021 - Vyhláška děkana č. 2-2017 o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendiíV. Karber04.07.201704.07.2017V021_-_Vyhlaska_dekana_c._2-2017_o_stanoveni_vyse_a_vyplaty_prospechovych_stipendii.pdf  
R012 - Rozhodnutí děkana č. 1/2017 o organizaci příjezdu zahraničních lektorůV. Karber02.05.201702.05.2017Rozhodnuti_dekana_1_2017.pdf  
Z002 - Jednací řád vědecké rady Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUV. Karber05.12.201128.06.2016Jednaci_r_a_d_ve_decke_rady_FRRMS_2017.pdf  
R011 - Rozhodnutí děkana č. 7-2016 o stanovení výše zisku u zakázek doplňkové činnostiV. Karber23.06.201623.06.2016Rozhodnuti_dekana_c._7-2016_o_stanoveni_vyse_zisku_u_zakazek_doplnkove_cinnosti.pdf  
R009 - Rozhodnutí děkana č. 5-2015 - Úhrada nákladů za služby poskytované Ústavem jazykových a kulturních studií pracovištím univerzityV. Karber18.06.201523.06.2016Rozhodnuti_dekana_5_2015__cenik_ujks.pdf  
V017 - Vyhláška děkana č. 10-2016 o upřesnění průběhu státní závěrečné zkouškyV. Karber17.06.201617.06.2016V017_-_Vyhlaska_dekana_c._10-2016_o_upresneni_prubehu_statni_zaverecne_zkousky.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 1).

NázovVstup do priečinka
Archiv vnitřních předpisů a norem