Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (21 - 30 of 33).

1-10 11-20 21-30 31-33

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
V022 - Deans Decree no 3-2017 on Examination ProgressM. Blahová10/18/201710/18/2017Vyhlaska_dekana_o_zkous_ka_ch1.pdf  
Z004 - Disciplinární řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUM. Blahová12/05/201110/11/2017disciplinarni_rad_FRRMS-fin_2017.pdf  
Z001 - Volební a jednací řád AS Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUM. Blahová12/05/201110/11/2017Jednaci-rad-AS-FRRMS_cj_2017.pdf  Volebni-rad-AS-FRRMS_2017.pdf  
R012 - Rozhodnutí děkana č. 1/2017 o organizaci příjezdu zahraničních lektorůV. Karber05/02/201705/02/2017Rozhodnuti_dekana_1_2017.pdf  
Z002 - Jednací řád vědecké rady Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUV. Karber12/05/201106/28/2016Jednaci_r_a_d_ve_decke_rady_FRRMS_2017.pdf  
R011 - Rozhodnutí děkana č. 7-2016 o stanovení výše zisku u zakázek doplňkové činnostiV. Karber06/23/201606/23/2016Rozhodnuti_dekana_c._7-2016_o_stanoveni_vyse_zisku_u_zakazek_doplnkove_cinnosti.pdf  
R009 - Rozhodnutí děkana č. 5-2015 - Úhrada nákladů za služby poskytované Ústavem jazykových a kulturních studií pracovištím univerzityV. Karber06/18/201506/23/2016Rozhodnuti_dekana_5_2015__cenik_ujks.pdf  
V017 - Vyhláška děkana č. 10-2016 o upřesnění průběhu státní závěrečné zkouškyV. Karber06/17/201606/17/2016V017_-_Vyhlaska_dekana_c._10-2016_o_upresneni_prubehu_statni_zaverecne_zkousky.pdf  
R010 - Rozhodnutí děkana č. 6-2016 - O motivačním programu na podporu řízení kariéry akademických pracovníků pro rok 2016V. Karber04/04/201604/04/2016R011_rozhodnuti_dekana_6_2016.pdf  
V014 - Vyhláška děkana č.7-2015 o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendiíV. Karber06/15/201506/15/2015V014_-_Vyhlaska_dekana_c.7-2015_o_stanoveni_vyse_a_vyplaty_prospechovych_stipendii.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 1).

NameEnter folder
Archiv vnitřních předpisů a norem