Priečinok Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 20 z 33).

1-10 11-20 21-30 31-33

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPrílohy
S004 - Směrnice děkana č. 4/2018 Stanovení působnosti proděkanů FRRMS MENDELUS004 - Směrnice děkana č. 4/2018 ...K. Slámová13.02.201913.02.2019SD_FRRMS_4_2018.pdf  
S003 - Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád FRRMS MENDELUK. Slámová13.02.201913.02.2019SD_FRRMS_3_2018.pdf  
S005 - Směrnice děkana č. 5/2018 Sloučení Ústavu regionální a podnikové ekonomiky - 311 a Ústavu projektového řízení - 318K. Slámová20.12.201820.12.2018Sme_rnice_de_kana_-_U_stav_311.pdf  
N006 - Nařízení děkana č. 6/2018 o zadávání kvalifikačních pracíK. Slámová30.11.201830.11.2018Nar_i_zeni_de_kana_o_zada_va_ni_kvalifikac_ni_ch_praci_ch.pdf  
N003 - Nařízení děkana č. 3/2018 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019V. Karber06.08.201806.08.2018ND_3-2018-IP_B_FRRMS.pdf  
N002 - Nařízení děkana č. 2/2018 Motivačním program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELUV. Karber03.08.201803.08.2018N_FRRMS-2-18-Motivacni_rad.pdf  
N001 - Nařízení děkana č. 1/2018 o stanovení maximálního počtu vedených kvalifikačních pracíV. Karber18.07.201818.07.2018Nar_i_zeni_de_kana_o_stanoveni_maxima_lni_ho_poc_tu_vedeny_ch_kvalifikac_ni_ch_praci_.pdf  
S002 - Směrnice děkana č. 2/2018 o Rozdělení odpovědnost i proděkana pro pedagogikuV. Karber04.07.201804.07.2018Sme_rnice_de_kana_c._2_2018_prode_kani_rozdeleni_kompetenci.pdf  
S001 - Směrnice děkana č. 1/2018 o Sloučení Ústavu demografie a aplikované statistiky (313) a Ústavu sociálního rozvoje (312) a vzniku Ústavu sociálních studií (312)V. Karber04.07.201804.07.2018Sme_rnice_de_kana_c._1_2018__Slouceni_ustavu_313_a_312_a_vzniku_Ustavu_socialnich_studii_-_312.pdf  
Z006 - Metodický pokyn – Povinnost vedoucího vložit vyjádření k práci, ve které je shoda vyšší než 10 %.M. Blahová18.12.201718.12.2017MP_cj.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 1).

NázovVstup do priečinka
Archiv vnitřních předpisů a norem