Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 32).

1-10 11-20 21-30 31-32

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
N005 - Nařízení děkana č. 5/2018 o stanovení výše prospěchových stipendií v akademickém roce 2018/2019V. Karber11/07/201811/30/2018Narizeni_dekana_c._5_2018_prospechova_stipendia_2018.pdf  
N004 - Nařízení děkana č. 4/2018 o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendií v akademickém roce 2018/2019V. Karber09/21/201809/21/2018Narizeni_dekana_c._4_2018_prospechova_stipendia_2018.pdf  
N003 - Nařízení děkana č. 3/2018 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019V. Karber08/06/201808/06/2018ND_3-2018-IP_B_FRRMS.pdf  
N002 - Nařízení děkana č. 2/2018 Motivačním program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELUV. Karber08/03/201808/03/2018N_FRRMS-2-18-Motivacni_rad.pdf  
N001 - Nařízení děkana č. 1/2018 o stanovení maximálního počtu vedených kvalifikačních pracíV. Karber07/18/201807/18/2018Nar_i_zeni_de_kana_o_stanoveni_maxima_lni_ho_poc_tu_vedeny_ch_kvalifikac_ni_ch_praci_.pdf  
S002 - Směrnice děkana č. 2/2018 o Rozdělení odpovědnost i proděkana pro pedagogikuV. Karber07/04/201807/04/2018Sme_rnice_de_kana_c._2_2018_prode_kani_rozdeleni_kompetenci.pdf  
S001 - Směrnice děkana č. 1/2018 o Sloučení Ústavu demografie a aplikované statistiky (313) a Ústavu sociálního rozvoje (312) a vzniku Ústavu sociálních studií (312)V. Karber07/04/201807/04/2018Sme_rnice_de_kana_c._1_2018__Slouceni_ustavu_313_a_312_a_vzniku_Ustavu_socialnich_studii_-_312.pdf  
Z006 - Metodický pokyn – Povinnost vedoucího vložit vyjádření k práci, ve které je shoda vyšší než 10 %.M. Blahová12/18/201712/18/2017MP_cj.pdf  
V022 - Deans Decree no 3-2017 on Examination ProgressM. Blahová10/18/201710/18/2017Vyhlaska_dekana_o_zkous_ka_ch1.pdf  
Z004 - Disciplinární řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELUM. Blahová12/05/201110/11/2017disciplinarni_rad_FRRMS-fin_2017.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 1).

NameEnter folder
Archiv vnitřních předpisů a norem