Priečinok Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 38).

1-10
11-20 21-30 31-38

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPrílohy
N015 - Nařízení děkana č. 4/2020 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
05.08.2020
10.08.2020
Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2020-08-fin.pdf  
N014 - Nařízení děkana č. 3/2020 o čerpání dovolené pracovníků FRRMS
V. Karber06.05.202006.05.2020N014_-_Narizeni_dekana_c._3-2020_o_cerpani_dovolene_pracovniku_FRRMS.pdf  
N013 - Nařízení děkana č. 2/2020 o ukončování předmětů v letním semestru 2019/2020
20.04.2020
20.04.2020
N013_-_Nar_i_zeni_de_kana_o_ukonc_eni_pr_edme_tu_LS19-20.pdf  
N012 - Nařízení děkana č.1/2020 o ochraně rizikových skupin
V. Karber20.04.202020.04.2020
N012_-_Nar_i_zeni_de_kana_o_ochra_ne_ni_rizikovy_ch_skupin.pdf  
S011 - Směrnice děkana č. 1/2020 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2020
K. Slámová
10.03.2020
10.03.2020
Sme_rnice_de_kana_01_2020_Za_sady_tvorby_rozpoc_tu_FRRMS_pro_rok_2020_DEFIN.pdf  
S010 - Směrnice děkana č. 5/2019 Pravidla pro studium cizích jazyků na FRRMS
24.09.201924.09.2019
Pravidla_pro_studium_cizich_jazyku_v_programech_akreditovanych_v_ceskem_jazyce_na_FRRMS.pdf  
N010 - Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020
07.08.2019
07.08.2019
Nar_i_zeni_de_kana_3kolo_PR_.pdf  
N009 - Nařízení děkana č. 9/2019 Rozvržení pracovní doby akademických pracovníků FRRMS MENDELU v období 1.7.2019 - 15.9.201927.06.2019
27.06.2019
Nar_i_zeni_de_kana_-dochazka-prechodne_obdobi.pdf  
N007 - Nařízení děkana č. 7/2019 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 202020.05.201918.06.2019
ND_7-2019-IP_B_FRRMS_vyhla_s_eni_na_2020.pdf  
S009 - Směrnice děkana č. 4/2019 Organizační řád FRRMS MENDELU
K. Slámová10.06.201910.06.2019OR_2019_.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Archiv vnitřních předpisů a norem