Priečinok Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentov   


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 37).

1-10
21-30

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
N014 - Nařízení děkana č. 3/2020 o čerpání dovolené pracovníků FRRMS
06.05.202006.05.2020
N014_-_Narizeni_dekana_c._3-2020_o_cerpani_dovolene_pracovniku_FRRMS.pdf  
N013 - Nařízení děkana č. 2/2020 o ukončování předmětů v letním semestru 2019/2020
V. Karber20.04.202020.04.2020
N013_-_Nar_i_zeni_de_kana_o_ukonc_eni_pr_edme_tu_LS19-20.pdf  
N012 - Nařízení děkana č.1/2020 o ochraně rizikových skupin 20.04.2020
20.04.2020
N012_-_Nar_i_zeni_de_kana_o_ochra_ne_ni_rizikovy_ch_skupin.pdf  
S011 - Směrnice děkana č. 1/2020 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2020
K. Slámová10.03.202010.03.2020
Sme_rnice_de_kana_01_2020_Za_sady_tvorby_rozpoc_tu_FRRMS_pro_rok_2020_DEFIN.pdf  
S010 - Směrnice děkana č. 5/2019 Pravidla pro studium cizích jazyků na FRRMSK. Slámová24.09.201924.09.2019
Pravidla_pro_studium_cizich_jazyku_v_programech_akreditovanych_v_ceskem_jazyce_na_FRRMS.pdf  
N010 - Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020V. Karber
07.08.2019
07.08.2019Nar_i_zeni_de_kana_3kolo_PR_.pdf  
N009 - Nařízení děkana č. 9/2019 Rozvržení pracovní doby akademických pracovníků FRRMS MENDELU v období 1.7.2019 - 15.9.2019
27.06.2019
27.06.2019
Nar_i_zeni_de_kana_-dochazka-prechodne_obdobi.pdf  
N007 - Nařízení děkana č. 7/2019 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020
K. Slámová
20.05.2019
18.06.2019
ND_7-2019-IP_B_FRRMS_vyhla_s_eni_na_2020.pdf  
S009 - Směrnice děkana č. 4/2019 Organizační řád FRRMS MENDELU
K. Slámová
10.06.2019
10.06.2019
OR_2019_.pdf  
N008 - Nařízení děkana č. 8/2019 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELU
20.05.2019
20.05.2019
Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2019.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Archiv vnitřních předpisů a norem