Priečinok 2003


   


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2003.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
03_04_22.pdf
06.03.200719.11.2008
03_04_22.pdf  
03_04_22.pdf
R. Žáček06.03.2007
19.11.2008
03_04_22.pdf  
03_04_22.pdfR. Žáček
06.03.2007
19.11.2008
03_04_22.pdf  
03_09_15.pdfR. Žáček06.03.200719.11.2008
03_09_15.pdf  
03_10_06.pdf
R. Žáček
06.03.2007
19.11.2008
03_10_06.pdf  
03_10_13.pdf
R. Žáček
06.03.2007
19.11.200803_10_13.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.